Alle skove i Hørsholm kommune er underlagt Naturstyrelsens forvaltning. Læs mere om Naturstyrelsen, Nordsjælland

  • Folehaveskoven
  • Rungsted Hegn
  • Sjælsølund
  • Stumpedysse Hegn
  • Kokkedal Skov
  • Breelte Skov

er en del af disse skovområder i Hørsholm.


Folehaveskoven
Folehaveskoven er en af Nordsjællands frodigste skove, med gode vækstbetingelser for mange træarter. I skoven findes der mange fortidsminder i form af gravhøje fra bronzealderen og enkelte dysser fra bondestenalderen. I Skov- og Naturstyrelsens vandretursfolder er dette beskrevet mere indgående. Lige som de afmærkede vandreture er beskrevet i folderne.
Der findes en bålplads i Folehaveskoven som frit kan benyttes.

Rungsted Hegn
Rungsted Hegn ligger tæt på byområde og benyttes dagligt af beboerne. Dels til motionsture, men også til hundeluftning da hunde under fuld kontrol må luftes uden snor.
Der findes en lejrplads med shelter i skoven.
 

Kokkedal Skov

Kokkedal Skov er klemt inde imellem Strandvejen Kokkedal Golfklub og Kokkedal Slot. Der er 4 mærkede motionsruter som giver mulighed for at opleve denne lille oase mere intenst.


Arboretet
Arboretet i Hørsholm bør nævnes her, selv om det ikke er en skov i traditionel forstand.
Det hører under Købehavns Universitet og benyttes i forbindelse med undervisning i botanik- og planteanvendelse. Den ret unikke samling af træer og buske benyttes også til forskellige nationale og internationale forskningsprojekter.
Der er offentlig adgang.