Lokale sager gruppen

Her arbejder vi med lokale sager. Du kan se en udvidet beskrivelse her.

Ved det månedlige bestyrelsesmøde gennemgår vi de aktuelle sager og beslutter hvilke sager vi vil arbejde videre med. Sammen skriver vi eventuelle klager og følger forløbet frem til sagens afgørelse.  

Arrangements-gruppen

I denne gruppe planlægger vi de ture og arrangementer vi gerne vil afholde. Årsmødet er et obligatorisk arrangement og dertil kommer ture i det lokale område plus én større tur udenfor Hørsholm Kommune. 

Gennemførelse af turene fordeles imellem bestyrelsens medlemmer og frivillige.

 Naturpleje gruppen

Her mødes vi ugentligt i løbet af sommeren og plejer dele af engen i Usserød Ådal som køerne ikke kan holde lavt. Le og segl bliver taget i brug.

Kontakt Else Marie Johnsen på 4250 5002