En del af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgår vi sagernes akter og bruger ofte de offentlige miljødatabaser for at vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der forringer naturen.

Ofte skal man ud og kigge på området for at vurdere sagen, så vi kommer til at kende kommunen godt. Men arbejdet er også noget af det ”hårdeste” i DN. 

Dette arbejde har i det lange løb stor betydning for vores landskab og dermed vores naturoplevelser. 

Sager behandles af skiftende personer i forskellige sager, således at erfarne og nye kan lære af hinanden.

Vi skal også have et kendskab til lovgivningen. Og så kan vi følge nogle af de mange kurser, der udbydes i Naturens Universitet. Her kan man får viden om VVM, Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Skovloven, Husdyrloven m.m. Yderligere information kan vi få hos sagsbehandlere i Sekretariatet.