Hørsholm Kommunes kyst langs Øresund er godt 6 km lang. Udover strækningens varierende natur omfatter dens rige mangfoldighed historiske, kulturelle, rekreative og æstetiske værdier som det er overordentligt vigtigt at værne om.

I Danmark er strandbredder og andre kyststrækninger åbne for færdsel til fods. Loven fastslår også, at adgangen ikke må forhindres eller vanskeliggøres.

Herlighedsværdierne langs Øresundskysten er store, men der er desværre en tendens til at søge at hindre den almindelige mulighed for at nyde disse. Hindringerne sker ved enten at lade hånt om gældende bestemmelser eller ved fysiske spærringer eller tvivlsom skiltning.

Det største område med synlig offentlig adgang er Rungsted Havn, som indtager en central plads i fritidslivet i kommunen, og som byder på mange rekreative muligheder. Mikkelborg Strandpark på grænsen til Fredensborg Kommune er et mindre og fredet, område med offentlig adgang med muligheder for ophold. 

Udsynet til og over Øresund blev allerede i 1919 sikret ved en ca. 500 meter lang udsigtsfredning nord for havnen op til Vallerød bygrænse. Alligevel er der i dag eksempler på, at bestemmelsen negligeres.

Strækningen syd for havnen er præget af bebyggelse, som ofte ligger meget tæt på vandkanten. Størstedelen af kysten er højtliggende og præget af beskyttelsesforanstaltninger i form af glaciser, store stenansamlinger samt betonmure, og passagen langs kysten er ofte meget vanskelig. 

De mange hindringer samt diverse skilte betyder, at mange må afholde sig fra at gå en berigende tur langs vandkanten.